Evropska Madero Asocijacija

EMA sertifikati

Svaki polaznik EMA obuke nakon odslušanih predavanja dobija sertifikat o prisustvovanju treningu Maderoterapije i stiče pravo na polaganje ispita. Po uspešno položenom ispitu, polaznik stiče EMA licencu i postaje licencirani Madero Terapeut.

Svaki licencirani Madero Terapeut može se usavršavati i dalje napredovati kroz propisane i standardizovane nivoe Evropske Madero Asocijacije, čime stiče profesionalni status i mogućnost da postane Madero Instruktor.

Postani sertifikovan

Madero
Terapeut

Therapist • Expert

Evropska Madero Asocijacija licencira Madero Terapeute i izdaje sertifikate na osnovu jasno definisanih pravila i standarda. Sertifikat je garancija kvaliteta vašeg rada i znanja.

Nauči Maderoterapiju, ostvari sjajne rezultate i zadovoljne klijente

madero therapist

Bodyshape

Madero Terapeuti

BEAUTY

Madero Terapeuti

WELLNESS

Madero Terapeuti

FEET

Madero Terapeuti

DETOX

Madero Terapeuti

Postani sertifikovan

Madero
Instruktor

Master • Grand Master

Svaki Ekspert Madero Terapeut koji želi da se usavršava i napreduje u svojoj karijeri može polagati ispit za Madero Instruktora i postati Master Instruktor, čime stiče mogućnost da obučava buduće Madero Terapeute.

Dalje napredovanje kroz sistem EMA vodi te do titule Grand Master Instructor koja omogućava da pored terapeuta obučavaš i buduće Madero Instruktore.

madero instructor

Bodyshape

Madero Instruktori

BEAUTY

Madero Instruktori

WELLNESS

Madero Instruktori

FEET

Madero Instruktori

DETOX

Madero Terapeuti

Madero
Akademija

Madero Akademija deo je Evropske Madero Asocijacije i specijalistički centar koji pruža stručne i standardizovane obuke.

Edukativni centar koji stekne status Madero Akademije rezultat je dugogodišnjeg iskustva u profesionalnoj primeni Maderoterapije.

Evropska Madero Asocijacija

Uslovi

Sistem standardizacije koji sprovodi EMA zasniva se na dugogodišnjem iskustvu edukacija i primeni tehnike Maderoterapije uz poštovanje najviših zahteva fizioterapeuta, dermatologa, kozmetičara i lekara. EMA je ponosna što uspostavljenim procedurama i pravilima edukuje najbolje Maderoterapeute koji se svojim radom ističu širom sveta.

Svojim budućim Madero Terapeutima EMA pruža mogućnost osnovnog savladavanja tehnike Maderoterapije, zatim usavršavanje i lični razvoj kroz različite nivoe edukacije pa sve do sticanja zvanja Madero Instruktora.

Kontakt

Copyright © 2022. EMA. All rights reserved. Politika privatnosti, Uslovi korišćenja, Uslovi kupovine

Online Madero kursevi
Naučićeš:

Originalnu EMA
tehniku Maderoterapije

Pravilnu upotrebu
Madero elemenata

Teorijski & Praktični
deo svake tehnike

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy policy, Terms of use