Evropska Madero Asocijacija

Naši ciljevi

Evropska madero asocijacija – EMA – nastala je sa ciljem da ujedini i standrardizuje tehniku maderoterapije na globalnom nivou. 

Osnovni zadaci Asocijacije su:

  • Uspostavljanje svih pravila i procedura pri sprovođenju maderoterapije;
  • Unapređenje i razvoj tehnike Maderoterapije uvođenjem regulativa i inovacija;
  • Održavanje standardizovane edukacije o Maderoterapiji;
  • Pravilna edukacija i sertifikacija pojedinaca, salona, wellness centara, edukativnih centara;
  • Podrška edukovanim i sertifikovanim Maderoterapeutima u daljem radu pružanjem savetodavne i stručne pomoći.

Osnivači EMA

Osnivači EMA su profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u primeni Maderoterapije. Pioniri su u formiranju specijalnih tehnika primene madero elemenata na celo telo – od glave do pete.

Potpunom posvećenošću Maderoterapiji dovode kako tehniku, tako i sistem edukacija do najviših standarda poštujući najviše zahteve fizioterapeuta, dermatologa, kozmetičara i lekara.

Evropska Madero Asocijacija

Standardi

Sistem standardizacije koje sprovodi EMA zasniva se na dugogodišnjem iskustvu edukacija i primeni tehnike Maderoterapije poštujući najviše zahteve fizioterapeuta, dermatologa, kozmetičara i lekara. EMA je ponosna što uspostavljenim procedurama i pravilima obrazuje najbolje Maderoterapeute koji se svojim radom prepoznaju širom sveta.

Svojim budućim Maderoterapeutima EMA pruža mogućnost od osnovnog savladavanja tehnike Maderoterapije, nadogradnju i lični razvoj kroz sistem levelovanja, pa do sticanja titule Madero Instruktora.
Svaki polaznik kroz edukacije i savete EMA dobija na samopouzdanju kako u primeni same Maderoterapije tako i u odnosu prema klijentima i odabirom najkvalitetnijih madero elemenata.

EMA propisuje standardizovane nivoe po kojima svaki Maderoterapeut može usavršavati svoje lične veštine i sticati profesionalni status kao i da dođe do nivoa gde postaje instruktor koji obučava buduće Maderoterapeute.

Evropska Madero Asocijacija

EMA sertifikati

Evropska Madero Asocijacija licencira Madero Terapeute, Instruktore i Akademije i izdaje sertifikate na osnovu jasno definisanih pravila i standarda.

Sertifikat je garancija kvaliteta vašeg rada i znanja.

Svaki polaznik koji uspešno završi obuku po propisima i standardima EMA postaje licencirani Maderoterapeut i član EMA.

Svaki Maderoterapeut koji želi da napreduje i gradi karijeru kroz sistem EMA može se sertifikovati za Madero Instruktora i time stekne mogućnost da obučava buduće Maderoterapeute

ema-madero-academy

Najviši nivo koji Instruktor može da dostigne je mogućnost da u svojoj zemlji otvori Madero Akademiju koja će predstavljati Evropsku Madero Asocijaciju i obučavati buduće kako Maderoterapeute, tako i Instruktore kroz sve tehnike Maderoterapije

Kontakt

Copyright © 2022. EMA. All rights reserved. Politika privatnosti, Uslovi korišćenja, Uslovi kupovine

Online Madero kursevi
Naučićeš:

Originalnu EMA
tehniku Maderoterapije

Pravilnu upotrebu
Madero elemenata

Teorijski & Praktični
deo svake tehnike

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy policy, Terms of use